KNHM Foundation: Jaarbericht 2021

Creatie

KNHM Foundation

Extra info

Een vitale samenleving waarin iedereen mee mag doen

– Jitske Tiemersma, directeur KNHM foundation –

Het is tenslotte allemaal mensenwerk!

Ik ben onder de indruk van de veerkracht, creativiteit en volhardendheid die talrijke bewonersinitiatieven in wederom een coronajaar laten zien. Natuurlijk betekent zo’n tweede jaar met flinke beperkingen door alle maatregelen een niet te ontkennen last en uitdaging voor bepaalde bewoners-initiatieven. Want hoe hou je de energie vast van alle vrijwilligers en bezoekers uit de buurt als je buurthuis deels gesloten moet blijven? Ook de KNHM-adviseurs die zich graag inzetten voor vragen van bewonersinitiatieven missen het persoonlijke contact met bewonersinitiatieven en de fysieke contacten met de collega-adviseurs. Het is tenslotte allemaal mensenwerk!

magazine KNHM Foundation mobile voorwoord en artikel