Raedelijn – jaarverslag 2018

Klant

Raedelijn

Extra info

Vervagende grenzen

Gezond zijn: dat willen we allemaal. Het brengt grote uitdagingen met zich mee: voor inwoners en voor zorgverleners. Elke dag lezen we dat de zorg onbetaalbaar wordt, dat digitalisering alles gaat veranderen en de stap naar persoonsgerichte zorg gemaakt moet worden. Maar hoe doe je dat?

In 2018 hebben we hard gewerkt aan de vraagstukken van nu. Dat doen we altijd samen met partners en opdrachtgevers. De zorg verbeteren kan alleen als partijen samenwerken. Daar geloven we in en daar gaan we voor! We zijn overtuigd van de beweging van ‘Ziekte en Zorg’ naar ‘Gezondheid en Gedrag.’