50 stories of tomorrow magazine

Klant

ILFU International Literature Festival Utrecht

Extra info

Vijftig makers creëren nieuwe verhalen voor de toekomst, ter gelegenheid van het International Literature Festival Utrecht 2020.

‘We need stories’: dat is het motto van het ILFU International Literature Festival in 2020 – dit vreemde, turbulente jaar.

Iedere tijd heeft zijn eigen verhalen nodig. Verhalen die vertellen wat er in de wereld gebeurt en die het nieuws op de hielen zitten. Maar ook persoonlijke verhalen, verhalen die de verbeelding vieren, verhalen die tonen wat veelvormig, troebel, gecompliceerd, banaal of gruwelijk is en die proberen te duiden wat eigenlijk nog onduidbaar is. Verhalen die geen verslag doen van de tijd maar eruit voortkomen.

Het ILFU vroeg vijftig schrijvers, dichters, essayisten, scenaristen, liedschrijvers en tekenaars om een bijdrage voor het project ‘50 Stories for Tomorrow’. Die vijftig bijdragen vind je hier: een verzameling verhalen die de wereld van nu probeert vorm te geven.

Mobiele versie 50 stories of tomorrow