A.Hak: Veilig werken: Samen zijn we verantwoordelijk

Klant

Extra info

Samen zijn wij verantwoordelijk

Met het uitkomen van dit magazine zijn we alweer aan het einde van het jaar 2021 gekomen. Een jaar met veel aandacht voor Corona én alle doelstellingen in het kader van duurzaamheid en de Energietransitie. Hoewel de marktomstandigheden nog niet merkbaar anders zijn of lijken. De behoefte aan goede vakmensen neemt alleen maar toe en de traditionele contractvormen worden nog weinig losgelaten. Maar dat moet veranderen willen we gezamenlijk met onze klanten invulling geven aan de vele uitdagingen die voor ons liggen.

Magazine Hak editie 3 Mobile