DelftMatters – juni 2022

Ontwerp & vormgeving:

Extra info

De eerste online editie van Delft Matters

Delft Matters. Een titel die weinig uitleg behoeft. Delftse zaken doen ertoe. Dat is ook onze missie: niet alleen goed zijn in wat we doen, maar wat we doen moet goed zijn voor de samenleving. Zo creëren we impact. Niet alleen – samen. Het zijn kernwoorden in het volbrengen van die missie. Immers, alleen als we samen optrekken, kunnen we de grote uitdagingen van deze tijd het hoofd bieden.

Magazine TU Delft matters mobile cover en artikel