Gezonde School magazine editie 2

Klant

Gezonde School

Extra info

Voor je ligt de tweede editie van het inspiratiemagazine van de stimulerings­regeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. In dit themanummer gaan we in op samenwerking. Waarom werken we samen, met wie en hoe doe je dat? Voor projectleider Merel Hendriks, betrokken vanuit de MBO Raad, is samenwerking alvast ‘onontbeerlijk’

De samenwerking tussen verschillende partijen is voor mij onontbeerlijk omdat je in het geval van een dergelijk thema als Relaties en seksualiteit verschillende expertises nodig hebt om effect te bereiken. Hierom stemmen we als project regelmatig af met onze partners en – nog dichter bij huis – onze Gezonde School-adviseurs. Zij zijn onze ogen en oren op scholen en onmisbare spil bij lokale samen­werkingen.

Mobiele versie Gezonde School Inspiratie magazine