GHZ Scoop magazine Special – Het ziekenhuis van de toekomst

Klant

Groene Hart Ziekenhuis

Extra info

Special | Het ziekenhuis van de toekomst

Het Groene Hart Ziekenhuis ontwikkelt, na het succes van HARTc, samen met het Alrijne ziekenhuis en LUMC het project Virtueel centrum. Hierin wordt voor vier zorgpaden onderzocht hoe telemonitoring bij patiënten breed toegepast kan worden. De vier zorgpaden zijn; COPD/long, hartfalen, boezemfibrilleren en diabetes. Per zorgpad is er een kartrekker benoemd. Deze zal samen met collega’s in de andere ziekenhuizen en met ketenpartners de ontwikkeling van een gestandaardiseerd zorgpad inhoudelijk vormgeven.