Heembouw Wonen magazine editie 3

Klant

Heembouw

Extra info

Een beetje geven en nemen

We bevinden ons midden in de 2e corona golf. ‘Heeft corona de bouwwereld iets gebracht of juist afgenomen?’ We vroegen drie belangrijke marktpartijen naar hun antwoord op deze vraag. En dat leverde verrassende uitspraken op. Lees er meer over in dit magazine.

Verder staan we stil bij de impact van corona op onze eigen woningbouwprojecten. We zijn gelukkig in staat gebleken om de vaart in onze projecten te houden. Dat heeft wel om de nodige aanpassingen gevraagd: in onze werkwijze, in ons ketenpark en in onze communicatie met bijvoorbeeld bewoners. Ook daarover leest u meer in dit magazine.