Heembouw Wonen magazine editie 4

Klant

Heembouw

Extra info

We hebben hoge nood, van woningnood tot noodzakelijk verdichten

Sinds de laatste uitgave van ons Wonen magazine, een jaar geleden, hebben we niet stil gezeten. Ondanks dat we samen met veel mooie woningbouwprojecten bezig zijn, loopt het te kort aan woningen nog steeds op. De woningnood staat hoog op de prioriteitenlijst van zowel de overheid als woningcorporaties. Bij Aedes is er een actieagenda opgesteld om hier aandacht voor te vragen en de koning benadrukte deze noodzaak in de troonrede met Prinsjesdag. Het oplopend te kort aan woningen zorgt ook voor een grote uitdaging bij de binnenstedelijke verdichtingsopgaven. Als ontwerpende bouwer gaan we samen op zoek naar oplossingen om voor iedereen een plek te creëren waar ze kunnen wonen.