Leger des Heils – Goodwill magazine juli 2023

Klant

Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam

Extra info

‘Samen bouwen, samen sterker’. Dat is het thema van ons 75-jarig jubileum. Dit thema hebben we de afgelopen tijd ook heel letterlijk in praktijk gebracht. Er is fors geïnvesteerd in de renovatie van een aantal locaties, zodat onze deelnemers en collega’s een fijne woon- en werkomgeving hebben. ‘Je ergens thuis voelen’ is namelijk essentieel in het hersteltraject van onze deelnemers.