NBD E-magazine Efficiency

Extra info

In de Nederlandse woningbouw heerst het besef dat we bij het bouwen, renoveren en onderhouden van woningen en wooncomplexen moeten kiezen voor een nieuwe, duurzame aanpak. De voorraad natuurlijke grondstoffen raakt uitgeput, het milieu vervuilt en het gebruik van fossiele brandstoffen heeft vergaande gevolgen voor het klimaat. Tijd dus voor een grootschalige transitie. Een nieuwe manier van denken, leven én werken.