De Route van School naar Werk

Extra info

In juli 2020 ging ons project De Route van School naar Werk van start. Ons doel: meer leerlingen uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs duurzaam aan het werk krijgen. Het was daarbij niet onze intentie een nieuw initiatief neer te zetten, maar te kijken wat er efficiënter kan in de route van school naar werk en te onderzoeken wat er nou echt werkt. Vele onderzoeken, bijeenkomsten, interviews en een coronacrisis later, delen we in dit online magazine de belangrijkste inzichten en mooie praktijkvoorbeelden.

magazine Route school naar werk mobile interviews