TNO magazine

Klant

TNO

Extra info

Inspiratie voor het vormgeven van de transformatie binnen de zorg voor jeugd.

Begin 2017 startte het project Lerend Transformeren. Nu, tweeëneenhalf jaar later, nadert het project het einde. Wat heeft Lerend Transformeren opgeleverd? En wat kunnen anderen hiervan leren? Deze lessen staan centraal in dit e-magazine.

Binnen Lerend Transformeren hebben vijftien aanbieders van hulp aan jeugdigen en hun gezinnen actieonderzoek uitgevoerd. De actieonderzoeken werden ingezet als manier om een verandering op gang te brengen in de eigen organisatie. Alle actieonderzoeken hadden tot doel het ondersteunen van professionals om te werken volgens de transformatiedoelen uit de Jeugdwet. Wat kan er in een organisatie bijvoorbeeld gedaan worden om meer ruimte aan professionals te geven? Of om meer preventief te werken en uit te gaan van de eigen kracht van gezinnen?

Mobiele versie online magazine TNO Lerend transformeren