Upgrade Magazine 7 | April 2020

Klant

Becis B.V

Creatie

Extra info

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet openbaarheid van bestuur (Wob), Wet open overheid (Woo), Archiefwet en Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) moet je soms documenten anonimiseren. Dat kan een tijdrovende klus zijn. Op welke manieren kun je anonimiseren? Hoe begin je? En hoe neem je je medewerkers mee in het proces?