VEMW Magazine – Inzicht Nr. 1 2023

Creatie

SD Creative Agency

Extra info

Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, heeft in november 2022 een brief aan de Kamer gestuurd over water en bodem. In de brief stelt hij een pakket aan maatregelen voor om water en bodem meer sturend te laten zijn in de ruimtelijke ordening. Het kabinet wil al in de planvorming rekening houden met de gevolgen voor water en bodem en niet pas achteraf geconfronteerd worden met mogelijk nadelige gevolgen. We lichten hier drie belangrijke voorstellen nader toe.