VEMW Magazine – Inzicht Nr.2 2021

Klant

VEMW

Extra info

Industrie is vliegwiel van verduurzaming

26 maart jl. vond bij de SER in Den Haag de Industrie- en Energietop plaats, waar industrieclusters zich presenteerden en toonaangevende bedrijven hun innovaties prijsgaven die het samengaan van verduurzaming en zekerstellen van het toekomstig verdienvermogen van Nederland illustreren. Een dag van presentaties, dialoog en discussies. “De industrie is een vliegwiel van verduurzaming.”