VEMW Magazine – Inzicht Nr. 2 2023

Creatie

SD Creative Agency

Extra info

Om de drinkwatervoorziening veilig te stellen, gaan Vewin, VNCI en VEMW de informatievoorziening over (voorgenomen) lozingen verbeteren. Ze hebben daarom een sjabloon ontwikkeld voor bedrijven en drinkwaterbedrijven. Bij een lozing die effect kan hebben op de drinkwatervoorziening, dient dit sjabloon als startpunt voor de dialoog tussen beide partijen.