VEMW Magazine – Inzicht Nr.3 2021

Klant

VEMW

Extra info

Tom Strengers, beleidsadviseur van VEMW en samensteller van het position paper over Carbon Capture and Storage (CCS) dat VEMW onlangs uitbracht, is positief over de potentie van afvang en opslag van CO₂ in Nederland. “In de SDE++ regeling is een cumulatief bedrag van maximaal 2,1 miljard euro over een looptijd van vijftien jaar toegezegd aan zes projecten van vier partijen als onderdeel van het Porthos project. In dit project wordt CO₂ van de industrie in de Rotterdamse haven getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Doelstelling is om in drie jaar tijd 2,5 megaton CO₂ jaarlijks op te slaan. Dat illustreert hoe concreet en belangrijk CCS nu kan worden.”