VEMW Magazine – Inzicht Nr. 4 2022

Creatie

SD Creative Agency

Extra info

De toekomst van waterstof

Het Nederlandse elektriciteitsnet heeft te kampen met transportschaarste. Daardoor krijgen bedrijven soms geen toegang tot het net en/of kunnen bestaande aangeslotenen niet uitbreiden. Dit staat de voor de energietransitie zo gewenste en nodige elektrificatie erg in de weg. Congestiemanagement – het tijdelijk terugkopen van transportrechten door netbeheerders- moet ervoor zorgen dat de beschikbare transportcapaciteit van het elektriciteitsnet zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt.