VEMW magazine

Klant

VEMW

Extra info

‘We zullen nu moeten doorpakken’

Eind 2018 werden op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) drie bestuurlijke versnellingstafels in het leven geroepen. Eén daarvan is ‘opkomende stoffen en medicijnresten’ waar ook VEMW bij betrokken is. Voorzitter Gerard Doornbos blikt terug op een constructieve periode van overleg. “We zijn tot goede afspraken gekomen.”

Met de Delta-aanpak Waterkwaliteit is de afgelopen jaren een impuls gegeven aan het verbeteren van de waterkwaliteit. De aanpak komt voort uit de gezamenlijke ambitie voor voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. In 2016 is een intentieverklaring tot stand gekomen en ondertekend door overheden en partners uit onder andere de landbouw-, industrie- en zorgketen, zegt Doornbos. “Vanaf 2018 is aan de Versnellingstafels van de Delta-aanpak Waterkwaliteit toegewerkt naar bestuurlijke afspraken omtrent waterkwaliteit. De afspraken zijn in januari dit jaar vastgesteld in de Stuurgroep Water. Een deel daarvan gaat over de aanpak van opkomende stoffen en medicijnresten in het water.”

Mobiele versie VEMW Inzicht - Een nieuwe kijk op water