VIG: Medicijn Monitor 2021

Extra info

Een constructieve dialoog over geneesmiddelen is alleen mogelijk als er helderheid is over feiten en cijfers. Daarom publiceert de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen regelmatig de MedicijnMonitor, een overzicht met actuele gegevens over de geneesmiddelensector.

magazine VIG mobile cover en artikel