Terug naar voorbeelden

Inzicht – Nummer 2 2023

Over dit project

Om de drinkwatervoorziening veilig te stellen, gaan Vewin, VNCI en VEMW de informatievoorziening over (voorgenomen) lozingen verbeteren. Ze hebben daarom een sjabloon ontwikkeld voor bedrijven en drinkwaterbedrijven. Bij een lozing die effect kan hebben op de drinkwatervoorziening, dient dit sjabloon als startpunt voor de dialoog tussen beide partijen.


Klant

Creatie

Product

Sector

,

Probeer WPMagazines
nu gratis zelf!

Maak 3 weken gratis gebruik van WPMagazines en
ervaar de mogelijkheden!

Contact opnemen
Gratis starten