Terug naar voorbeelden

Inzicht – Nummer 1 2023

Over dit project

Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, heeft in november 2022 een brief aan de Kamer gestuurd over water en bodem. In de brief stelt hij een pakket aan maatregelen voor om water en bodem meer sturend te laten zijn in de ruimtelijke ordening. Het kabinet wil al in de planvorming rekening houden met de gevolgen voor water en bodem en niet pas achteraf geconfronteerd worden met mogelijk nadelige gevolgen. We lichten hier drie belangrijke voorstellen nader toe.


Klant

Creatie

Product

Sector

,

Probeer WPMagazines
nu gratis zelf!

Maak 3 weken gratis gebruik van WPMagazines en
ervaar de mogelijkheden!

Contact opnemen
Gratis starten