Terug naar voorbeelden

Inzicht – Nummer 3 2023

Over dit project

Het kan u niet zijn ontgaan: de fossiele subsidies zijn al enige tijd hét onderwerp van gesprek. Verschillende partijen rollen over elkaar heen om de juiste bedragen boven tafel te krijgen en om aandacht te vragen voor de al dan niet bedoelde effecten ervan. De discussie spitst zich vooral toe op de vraag wat we nu precies onder fossiele subsidies verstaan. Maar wat ons betreft, moet ook duidelijker worden waarvoor ze bedoeld zijn.

De ngo’s constateren dat de fossiele subsidies het gebruik van fossiele brandstof bevorderen. Om de CO2-uitstoot te reduceren, willen we dat gebruik juist ontmoedigen. VEMW vindt het ook belangrijk om die uitstoot terug te dringen en gaat dan ook graag de discussie aan hoe dat het beste en het snelste te bereiken is. Er zijn nu al verschillende effectieve prikkels die de industrie stimuleren om te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan het CO2-emissiehandelssysteem. Een aanpak die werkt, want er is geen industrie meer die niet bezig is met het verminderen van de CO2-uitstoot.

 


Klant

Creatie

Product

Sector

,

Probeer WPMagazines
nu gratis zelf!

Maak 3 weken gratis gebruik van WPMagazines en
ervaar de mogelijkheden!

Contact opnemen
Gratis starten